ČLANSTVO

STATUT

statut Kad bi svi

Objava: 19.1.2016.

Članstvo u Udruzi definirano je Statutom iz kojeg izdvajamo:
• Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe.
• Članstvo Udruge može biti redovno, podupiruće i počasno.
• Redovni član Udruge postaje isključivo poslovno sposobna fizička osoba čiji potpisani zahtjev te izjavu o prihvaćanju Statuta Udruge i o spremnosti na aktivno sudjelovanje u ostvarenju ciljeva Udruge potvrdi Skupština te koji uplati članarinu.
• Podupirući član može postati fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut Udruge, a želi financijski i na druge načine podupirati rad Udruge.
• Pravnu osobu u radu Udruge zastupa za to ovlaštena fizička osoba.
• Podupirući članovi imaju pravo biti birani u Nadzorni odbor, biti obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te sukladno svojim mogućnostima sudjelovati u radu Udruge.
• Počasnim članom mogu postati osobe koje su posebno doprinijele razvoju Udruge.
• Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.
• Maloljetne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi ostvaruju svoje pravo članstva uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika i imaju status podupirućeg člana.
• Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Udruge bez prava glasa.

pristupnica Kad bi svi

Objava: 26.1.2017.