Ključevi dobre komunikacije

Ključevi dobre komunikacije

svg divider

Psihologinja Maja Kraljeta održala je 17. i 19. lipnja 2019. u Bunkeru radionicu za mlade s temom o komunikaciji, u sklopu našeg programa "Hrabro kroz život".

Svrha ove radionice bila je približiti mladima znanja komunikacijskih vještina, kako verbalnih, tako i neverbalnih, u procesu izlaženja na usmene ispite ili razgovore za posao.

Upoznavanje vrsta i metoda komunikacije, njihovih specifičnosti dovodi do spoznaje kako ostvariti uspješnu komunikaciju.

Komunikacija predstavlja kanal za prenošenje i usvajanje znanja, ona podrazumijeva dvosmjerni proces međuljudske interakcije.

Govor tijela je poseban kanal neverbalne komunikacije koji je najviše proučavan, kojem se daje najveća praktična vrijednost i koji u više slučajeva predstavlja sinonim onoga što obuhvaća neverbalna komunikacija, a verbalna komunikacija je oblik komunikacije na koji prvi put pomislimo da je riječ o komunikaciji.

Radionica je bila namijenjena svima koji žele naučiti alate dobrih komunikatora - kako jasno prenijeti svoje misli, želje i ideje te kako "čitati" neverbalne znakove sugovornika, a pogotovo kako ih pametno koristiti u vlastitom izražavanju pri odgovaranju gradiva ili razgovoru za posao.

Provođenje programa "Hrabro kroz život" omogućuju sredstva Zagrebačke županije.

Donatori

svg divider