Startam zeleno

Startam zeleno

svg divider

Volonterski centar „Kad bi svi...” je od svibnja do prosinca 2019. godine provodi odgojno - obrazovni projekt “Startam zeleno”.

U sklopu ovog projekta za ekološko obrazovanje održavane su radionice socijalnog karaktera namijenjene djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, tj. štićenicima udruge Nova budućnost na području grada Samobora.

Tematske radionice vodila je inženjerka šumarstva Jana Tomić uz stručnu potporu magistre pedagogije Nine Savić Cipek, s ciljem educiranja djece o okolišu, njegovoj zaštiti te promicanju održivog načina života. Osnovni cilj i mjera zaštite okoliša, prema Programu zaštite okoliša Zagrebačke županije je odgoj, edukacija i razvijanje svijesti o problematici okoliša, s ciljem usvajanja ekološki održivijih obrazaca ljudskog djelovanja.

Prema istraživanjima, odgoj i obrazovanje za održivi okoliš provode se u nedostatnoj mjeri, a posebno su tu zakinuta i odgojno deprivirana djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, što smo imali prilike primijetiti kroz rad i volontiranje s njima. Radionicama u sklopu našeg projekta, kod štićenika udruge Nova budućnost iz Samobora, pobudili smo zanimanje za okoliš, potaknuli suosjećanje i razumijevanje za dinamiku i povezanost svih životnih procesa, poučili ih temeljnim pojmovima vezanim uz zaštitu okoliša te ih kroz praktičan rad poučili životnim navikama koje će biti u skladu s održivim razvojem i smanjenjem količine otpada kroz njegovu odgovornu uporabu, recikliranje i odvojeno prikupljanje.

Izletom u prirodu kod djece smo potaknuli interes za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, pružili priliku za svrhovito upoznavanje okoliša i praktičnu primjenu naučenog.

Radionice, na kojima je sudjelovalo 23 djece i 6 volontera, održavane su prema rasporedu:

1. lipnja 2019. radionica „Šuma, što je to?”

28. rujna 2019. radionica „Moji zeleni koraci”

27. listopada 2019. radionica „Okoliš me inspirira” i izlet u prirodu

Projekt „Startam zeleno” planiramo nastaviti i u 2020. jer smo kod štićenika Nove budućnosti potaknuli interes za ovu tematiku i za sudjelovanje na budućim radionicama.

Grad Samobor, kao „Grad prijatelj djece” prepoznao je važnost našeg projekta i medijski nas podržao objavama o projektu na službenoj web stranici grada. POU Samobor nas je, također prepoznavši važnost ove tematike, pozvao da ostvareni projekt i brošuru predstavimo širem građanstvu u sklopu tribine „Građanski utorak”.

Želja nam je proširiti broj korisnika koji bi sudjelovali u radionicama, bilo kroz suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama u našem gradu, bilo kroz suradnju s drugim udrugama u lokalnoj zajednici pa ovom prilikom pozivamo zainteresirane ustanove da nam se jave kako bismo edukacijom najmlađih zajedno radili na prevenciji neodgovornog ponašanja prema okolišu.

Projekt "Startam zeleno" je financiran sredstvima Zagrebačke županije, Hrvatske elektroprivrede i Privredne banke Zagreb.

Donatori

svg divider