PODRŠKA

DONATORI

Program udruge provodi se uz financijsku potporu Grada Samobora i Zagrebačke županije.

samobor
zagrebačka županija
Hrvatska elektroprivreda
Raiffeisen Bank
Privredna banka Zagreb
Kaufland

SURADNICI I PARTNERI

Kad bi svi partner Kad bi svi partner Kad bi svi partner

Kad bi svi partner Kad bi svi partner Kad bi svi partner

Kad bi svi partner Kad bi svi partner Kad bi svi partner

Kad bi svi partner Kad bi svi partner Kad bi svi partner

Kad bi svi partner