Predavanje

Predavanje za građane na temu volonterstva "Kad bi svi... povremeno volontirali"