Godišnja skupština 2018.

Godišnja skupština članova udruge održana 5.12.2018.